Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Política de qualitat

 

La Direcció de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya és plenament conscient que cal oferir uns serveis amb un màxim de qualitat. És per això que assumeix amb responsabilitat les tasques per definir, implantar, revisar i mantenir un sistema de qualitat en la formació que s’adapti a les necessitats identificades del nostre entorn empresari-laboral, així com les legals i reglamentàries.

Al mateix temps es compromet a divulgar la política de qualitat a tots els seus membres i a vetllar perquè tots els processos es portin a la pràctica per part del seu personal, i així assegurar la satisfacció dels nostres clients oferint uns serveis segurs, operatius i rendibles.

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya es defineix com una organització que vol ser competent per oferir els seus serveis amb el màxim de garanties i així contribuir, com a agent clau, al desenvolupament del sector enoturístic a Catalunya. Per aconseguir aquest objectiu compta amb el suport del seu equip humà. Aquest és el capital més valuós per l’organització.

L’esforç continu per instaurar i millorar contínuament el seu propi Sistema de Gestió de la Qualitat és l’eina principal per aconseguir el reconeixement de la feina ben feta per part dels nostres clients, tant externs com interns. Aquest serà l’indicador del nostre èxit i la guia que ens marcarà tots els objectius de manera estratègica i operativa.

La política és revisarà anualment durant la reunió de revisió del sistema.

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya també vol obrir-se a qualsevol proposta de millora que pugui venir de l’exterior, per això, aquella persona o entitat que tingui interès en fer-nos arribar aquesta proposta, pot fer-ho mitjançant el correu [email protected].

 

 

 

Accessibilitat