Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Estudis i informes

Relació d'estudis i informes que incideixen en el coneixement turístic l'anàlisi dels mercats emissors, l'elaboració de projeccions i prospectives sobre l'activitat turística, l'anàlisi dels factors que incideixen en l'economia turística, la coordinació de la informació sobre els sectors turístic i el sector enoturístic en particular.

 

Detecció de necessitats formatives de l'Enoturisme a Catalunya - 2021
L'objectiu del treball ha estat actualitzar i aprofundir el coneixement que es té de la realitat del sector enoturístic a Catalunya, i sobretot dels reptes de present i futur que es plantegen, les implicacions que tenen a nivell de competències i qualificació de professionals del sector, i identificar les necessitats de formació que se'n deriven. Clica aquí per veure el pdf de l'estudi.

 

Diagnosi necessitats formatives enoturisme Alt Penedès
La present diagnosi s'emmarca en la necessitat de poder obtenir informació respecte a a les necessitats formatives del sector turístic al Gran Penedès. 
Clica aquí per veure el pdf de l'estudi.
 

 

Estudi necessitats formatives sector turístic a Catalunya
El present estudi respon a la demanda del Departament d'Empresa i Ocupació d'analitzar la impor-tància de la formació en el sector turístic, focalitzant-se en la perspectiva de la demanda de forma-ció per part de les empreses del sector.
Clica aquí per veure el pdf de l'estudi.


 

Pla Estratègic de Turisme de Catalunya
Aquest document presenta els resultats dels treballs d'elaboració del Pla estratègic de turisme de Catalunya per implementar en el període 2013 – 2016 així com les Directrius nacionals de turisme que han de fonamentar totes les actuacions en matèria de turisme a Catalunya a l'horitzó 2020.
Clica aquí per veure el pdf de l'estudi.

 

Guía de las Rutas del Vino de España
Els sectors enoturístics espanyols s'han donat l ama per oferir experiències úniques. Las Rutas del Vino de España estan emplaçades en territoris vitivinícoles que des de fa anys estan treballant sota la tutela d'ACEVIN amb l'objectiu de generar experiències al voltant de l'enoturisme.
Clica aquí per veure el pdf de l'estudi.