Consell empresarial

El Consell Empresarial està compost pels membres que siguin persones representatives, empreses, associacions empresarials, associacions sindicals, i professionals de la societat catalana vinculats a l'Enoturisme i representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Les funcions del Consell seran les d'identificar les necessitats de formació del sector i proposar la implantació o la supressió d'ensenyaments refrents a l'enoturisme així com promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials i empresarials representatives.