Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Iván Ortega

Docent de la formació en Seguretat alimentària, Sistemes de qualitat i Riscos laborals

És enginyer tècnic agrícola en l'especialitat d'Indústries agràries i alimentàries.

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional centrant-se en la impartició de programes formatius de Seguretat higiene alimentària i manipulació d'aliments, Implantació de sistemes APPCC , Riscos laborals i Sistemes de qualitat i protecció ambiental ISO en diferents centres formatius arreu del territori.

Cursos que imparteix:

Accessibilitat