Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L'oferta formativa de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya

18 de octubre de 2021

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya ha començat el curs amb un gran ventall de propostes formatives adreçades a totes aquelles persones que tinguin gran interès tant del sector turístic i enoturístic, gestió d’empreses i sommelieria.

Pel que fa a la formació que està en curs, fa un mes vam engegar la 4 edició del Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, informació i assistència turística, especialitzat en el Perfil Professional d’Enoturisme. Els alumnes de 2n ja fa uns mesos que tots ells van començar les seves pràctiques, realitzen un total de 1.000 hores que es realitzen en modalitat dual, és a dir, les primeres 80h són sense remunerar, però les 920h restants són remunerades. Pel que fa a la inserció laboral, el 80% dels alumnes s’insereixen en el mercat laboral i el 20% continua els estudis a la universitat, ja que els cicles formatius de grau superior tenen aquesta opció. I hem rebut més de 10 peticions de pràctiques per als alumnes que han iniciat el 1r curs.

Pel que fa a la formació subvencionada, la setmana vinent comença el curs “Sumilleria i maridatge: els ingredients de la innovació”, a càrrec de la sommelier Clara Antúnez i la amb la col·laboració de l’Escola de Música Maria Dolors Calvet, amb la docent i violoncel·lista Núria Beltrán. Es tracta d’una nova proposta que anirà més enllà dels elements bàsics del maridatge, elements que s’han de tenir en compte per la generació d’experiències i que tenen a veure en la part més emocional i sensitiva. S’incorporaran ingredients de la innovació en el maridatge per apropar-lo a una experiència més personal i emocional, incidint especialment en la música i els maridatges. La participació va ser un èxit, rebent un total de 40 inscripcions, suposant així el tancament del curs per places exhaurides, en tenim 24 apuntades.

Tanmateix, l'Escola d'Enoturisme ofereix dos Certificats de Professionalitat de nivell 3. En primer lloc, el Certificat de Professionalitat de Sommelier, de 740 hores de durada, 80h de les quals es realitzen en un centre de pràctiques. El curs començarà el proper dimarts 2 de novembre, de dilluns a divendres de 15 a 20h i en modalitat semipresencial. Les classes lectives finalitzaran el 3 de juny 2022. Els mesos de juny i juliol es realitzaran les pràctiques.

En segon lloc, el Certificat de Professionalitat de Venda de productes i serveis turístics, amb una durada de 670 hores repartides dins d’un curs lectiu, organitzat del dia 1 de desembre fins el 13 de juny, en horari de 8 a 14h de dilluns a divendres. El mesos de juny i juliol es realitzaran 120 hores de pràctiques professionals a les principals entitats turístiques. En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions: crear, comercialitzar i gestionar de productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa, gestionar el departament, o la unitat corresponent d’una agència de viatges o entitat equivalent, desenvolupant-ne la gestió econòmica i administrativa. També ofereix continguts per adquirir un coneixement i una especialització dins del sector de l’enoturisme.

Tots aquests cursos són 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Estan destinats preferentment a persones treballadores en actiu, o bé que estiguin en ERTO o en ERO i que tinguin interès en inserir-se professionalment en el sector del turisme o de l’enoturisme. També es considerarà persona prioritària la que estigui en situació d'atur a causa de l'ERTO o ERO i autònoms. Es reservarà un 30% de les places a persones desocupades que es troben en situació d'atur  com a demandants d’Ocupació.

El proper 29 d’octubre engeguem la 6a edició del Postgrau de Gestió d’Empreses Vitivinícoles que organitza The Wine Bussines School, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic. Es tracta d’un diploma de postgrau interuniversitari gestionat per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic i The Wine Business School. Té dos mòduls diferenciats, el primer centrat en la gestió i organització de les empreses vitivinícoles, la comercialització, el màrqueting i models de negoci, branding internacional i la cadena de valor. El segon mòdul està centrat en la part de la viticultura, enologia, l’anàlisi sensorial i la producció del vi. En aquest últim mòdul s’inclouen els tastos i les visites a cellers. El programa compta amb docents experts del sector, els quals es troben en actiu. La metodologia es basa en exemples de casos pràctics reals on els docents han participat. El curs 2021/2022,  que comença el dia 29 octubre i finalitzarà el juny de 2022. Les classes es realitzen de manera presencial a les instal·lacions de la Wine Business School, a Vilafranca del Penedès, a l’edifici de l’Enològica. Són els divendres de 16 a 20:30h i els dissabtes de 9 a 14h. Les inscripcions segueixen obertes amb places disponibles.

Accessibilitat