Comença el període de matriculació del CFGS de de Guia, Informació i Assistències Turístiques

Comença el període de matriculació del CFGS de de Guia, Informació i Assistències Turístiques

19 de juliol de 2018

Des d’ahir, dijouss 18 de juliol, i fins el dilluns 23 de juliol podeu fer la vostra matrícula al CFGS de de Guia, Informació i Assistències Turístiques a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. Si us heu preinscrit durant el període indicat, aquests són els dies amb els que compteu per fer efectiva la vostra inscripció.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

 Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 5 de setembre de 2018. Si teniu cap dubte, us podeu posar en contacte amb mmula@vilafranca.org o trucant al 93 169 41 02.