Catalunya rep 19 milions de turistes cada any, forma’t en Guia de Turisme!

Catalunya rep 19 milions de turistes cada any, forma’t en Guia de Turisme!

11 de abril de 2018

Tot i que la xifra sembla impressionant, sobretot si tenim en compte que triplica la població del país, cal dir que va augmentar un 5,5% respecte a les dades del 2016. El turisme és, doncs, un sector amb un present i un futur molt interessants per a tots aquells que s’hi vulguin formar.

Una de les opcions amb les quals compteu són els estudis en Guia, Informació i Assistència Turística, un cicle formatiu de grau superior que en dos cursos us permetrà accedir al mercat laboral. L’Escola d’Enoturisme de Catalunya, situada a Vilafranca del Penedès, ofereix aquest CFGS amb un plus: la formació en guia d’enoturisme. Aquesta especialització és molt escaient en una comarca, el Penedès, tan vinculada al món del vi.

Amb els estudis de guia turístic podreu planificar i promocionar les destinacions turístiques com a guia sobre el terreny o treballar com a hoste o hostessa en terminals, mitjans de transport i actes. Algunes de les assignatures que podreu estudiar són Destinacions Turístiques, Recursos Turístics o Processos de Guia i Assistència Turística. Una de les particularitats del curs és que us podreu especialitzar en enoturisme cursant els mòduls de DO catalanes i de sumilleria. A més, el CFGS de l’Escola d’Enoturisme està planejat per cursar-lo en la modalitat DUAL, que preveu la realització de 1000 hores de pràctiques remunerades en empreses.

Podeu venir a conèixer el curs a les Portes Obertes del dissabte 14 d’abril. Apunteu-vos-hi aquí!