Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Desenvolupament de producte turístic. SUBVENCIONAT

INSCRIU-TE AL CURS

DATES DEL CURS I HORARIS

Els Dimarts 16, 23 de Febrer, 2, 9, 16 i 23 de Març de 9.30h a 14.00h, i el dimecres 7 d’Abril de 10.00h a 13.00h. Té una durada de 30h

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs eminentment pràctic que ha de permetre,a  partir de la reflexió estratègica  que ens proporcionen les eines del màrqueting,  dissenyar un producte turístic implementant les eines de la gamificació com a estratègia per a generar major interès i satisfacció en els clients. El disseny del producte inclourà tota la reflexió necessària per a la creació d’un producte que inclogui els protocols de seguretat post covid.

El curs conclourà amb una presentació del producte dissenyat, que haurà de quedar a punt per a la seva posada en pràctica.

Aquest curs es complementa amb el curs de “Comercialització del producte turístic” que s’iniciarà a continuació d’aquest mateix. Per tant, l’alumnat que participi en el curs de desenvolupament de producte, tindrà prevalença en la preinscripció d’aquest curs per tal de donar continuïtat al producte creat.

METODOLOGIA

El curs s’impartirà en metodologia online síncrona. Això vol dir que les classes es realitzaran a través de videoconferència amb la plataforma Zoom, per aprofitar totes les seves prestacions acadèmiques, juntament amb l’espai virtual de Google Classroom. 

Per tal de poder garantir l'assistència a les classes online, serà necessàri que els alumnes puguin certificar la seva assistència mitjançant signatura electrònica amb certificat. AQUÍ PODEU SABER COM OBTENIR-LA

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS

Les classes introduiran de forma seqüencial diferents elements del màrqueting i de la gamificació de producte turístic  per a que avancin en paral·lel i es complementin des de la seva reflexió, permetent, d’aquesta manera, desenvolupar el producte turístic.

PROFESSORAT

Èric Enguita i Xavier Domènech. El dia de les presentacions també hi assistirà en David Esteller, professor del curs de Comercialització de producte turístic, per tal de poder donar continuïtat als productes que es creïn.

INSCRIU-TE AL CURS

CURS SUBVENCIONAT PER EL CONSORCI DE LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA, DINS DE LA LÍNIA SECTORIAL DE HOSTELERIA I TURISME.

Accessibilitat