Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Sommelier Professional

Inscripció al curs^

INSCRIPCIONS TANCADES PEL CURS SOMMELIER PROFESSIONAL 2024/2025

En cas que tinguins interès en formar part de la propera edició, pots omplir la teva sol·licitud a TRAVÉS D'AQUEST FORMULARI. Per a sol·licitar més informació del curs o posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho a través de [email protected] o trucant al 931694102.

Dades^

DURADA TOTAL DEL CURS

400 hores.

CALENDARI I HORARI

Pel curs 2024-2025, les classes presencials són els dilluns a la tarda de 16:30 a 20:30 h (excepte al gener 2025 que seran en dimarts i alguna sessió puntual per ajustament de calendari). La resta de l’horari es realitzarà a través de classes en línia, que seran majoritàriament en format asíncron. Les classes lectives seran del 15 de gener al  25 de novembre 2024 (agost i setembre no hi ha classes) el 1r curs; i del 14 de gener al 22 juliol 2025 el 2n curs.

LLOC D'IMPARTICIÓ

Els dies de classe presencial, es realitzaran a l’Edifici de l’Enològica, al C/Amàlia Soler 29, 08720 de Vilafranca del Penedès. Es contemplen possibles sortides, aquells dies la classe es realitzarà en el centre on es realitzi la visita. Sempre s’informarà abans i amb prou temps d’antelació.

IDIOMA D'IMPARTICIÓ

Català/Castellà/Anglès

Metodologia i continguts^

Curs homologat per la ACS (Associació Catalana de Sommeliers).

Aquest curs, de 400h de durada, es presenta de forma innovadora amb una metodologia mixta, on s’imparteixen 264 hores presencials i 136 hores de treball online asíncron.

La part presencial serà aprofitada per a realitzar aquells continguts on el seu valor resideix en la experiència a través dels sentits, com poden ser tota la part relacionada amb els tastos i coneixement dels productes, conjuntament de totes aquells elements que abordar-los de forma compartida, treballant en grup a l’aula, ens permet assolir de forma més satisfactòria els objectius plantejats. A més, dins de la part presencial, podrem comptar amb la presència d’experts que vindran a impartir una màster class sobre temes de màxima actualitat i de I+D.

Tot el treball asíncron, que es farà a través d’una plataforma d’aprenentatge virtual, servirà per aprofundir en els aspectes més teòrics del curs a través de treballs orientats a la resolució de casos o de situacions professionals, les quals es poden donar en el desenvolupament normal de les funcions i tasques de la figura professional del sommelier.

CLICA AQUÍ PER A CONÉIXER ELS MÒDULS I CONTINGUTS DEL CURS

El curs inclou l'adquisició del llibre de la Bullipèdia volum IV "Sumilleria: el vino en el restaurante gastronómico" per a cada alumne/a.

Destinataris i requisits^

 • Curs especialment pensat per a aquelles persones que ja formen part del sector i que volen ampliar els seus coneixements en el món de la sommelieria a través d’aprofundir en elements propis de la figura professional, per a poder millorar les seves competències professionals en el seu lloc de treball.
 • També hi trobaran interès aquelles persones que sense ser del sector, tenen un alt interès pel món del vi i volen adquirir els coneixements del curs, ja sigui per introduir-s’hi professionalment com per a la pròpia satisfacció d’aprenentatge.

Aquest curs, el qual entraria en equivalència en un Nivell 3, demanaria que els participants tinguin un nivell d’estudis superiors o que tinguin coneixements previs propis del contingut del curs.

Objectius^

GENERALS:

 • Adquirir les competències necessàries per a poder desenvolupar les funcions de sommelier en diferents àmbits professionals, ja siguin lligats a la restauració, comercialització com el de la comunicació del món del vi.

ESPECÍFICS:

 • Aprofundir en els processos de viticultura i d‘elaboració del vi com a processos bàsics per a la realització del vi.
 • Conèixer les diferents característiques de les DO nacionals i internacionals, reconeixent-ne la seva singularitat i els seus productes més característics.
 • Millorar les habilitats relacionades amb el tast del vi a partir del reconeixement de les seves característiques organolèptiques.
 • Aprendre els elements principals sobre el servei del vi.
 • Desenvolupar noves competències enfront als maridatges aprofundint en el coneixement de tots els productes que s’hi involucren.
 • Millorar les competències personals relacionades amb la comunicació del vi a diferents públics objectius.

Avaluació^

La ponderació per a la superació de cadascun dels mòduls serà la següent:

 • 60% Avaluació contínua (treballs i tasques al llarg del mòdul).
 • 40% Avaluació final. Bàsicament exàmens o treball final de mòdul.

Per a superar un mòdul caldrà aprovar ambdues parts (avaluació contínua i avaluació final).

A més, a partir del 2n curs es farà un projecte final que tindrà un pes del 20% sobre la nota total del curs.

Així doncs, la nota final del curs de Sommelier Professional sortirà de la següent expressió:

 • 80% Nota total dels diferents mòduls (de forma ponderada segons hores lectives respecte al total d'hores del curs).
 • 20% Projecte final.

La superació del títol anirà condicionada a la superació de les condicions plantejades en l’avaluació del curs, i a l'assistència del 80% de les hores del curs. Per a la part online, el pes de les hores anirà relacionada als treballs plantejats pel professorat per a cada un dels apartats.

Preu del curs i finançament^

El preu total del curs és de 3.300€. 

El pagament es realitza mitjançant transferència bancària al següent número de compte:

Banc Sabadell
ES92 0081 0046 1100 0192 4393

En el concepte ha de constar el seu nom i cognoms i "Sommelier Professional". Un cop realitzat el pagament, s'haurà d'enviar el comprovant al correu [email protected]

Existeix la opció que aquelles persones treballadores que treballin per compte aliè, puguin bonificar-se el curs o part del mateix a través de FUNDAE. Caldrà en aquest cas complir les condicions que marca FUNDAE

Accessibilitat