Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Per a persones desocupades

Es tracta de formacions adreçades preferentment a persones que es troben en situació d’atur com a demandants d’ocupació; tot i que es reserven també algunes places disponibles per a persones que es troben treballant. Aquestes formacions permetran, per una banda, que persones que provenen d’un altre sector es puguin incorporar al sector enoturístic; i, per altra banda, també ofereixen la possibilitat que persones del sector puguin revisar i actualitzar el seus coneixements, formant-se amb rigor i profunditat.

S’ofereixen Certificats de Professionalitat reconeguts pel Departament de Treball i el Departament d’Educació i regulada la seva formació per el decret corresponent a cadascun d’ells.

Activitat 100% subvencionada i amb pràctiques a empresa.

Aquestes formacions es realitzen en col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament de Treball de Catalunya.

Els cursos que s'ofereixen periòdicament són els següents.
Consulta la nostra agenda per a informar-te de les properes edicions.

Sommelier (740 hores)^

Curs reconegut per l’Associació Catalana de Sommeliers.

Relació de mòduls formatius:

 • Degustació de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (270 hores).
 • Disseny de cartes de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (190 hores).
 • Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les ofertes (60 hores).
 • Gestió de cellers en restauració (60 hores)
 • Servei especialitzat de vins (80 hores).
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 hores).
 • Llengua estrangera professional per a serveis de restauració (90 hores).
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sommelieria (80 hores).

EN AQUEST ENLLAÇ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS

SOL·LICITA PLAÇA PER AL SEGÜENT CURS (2021/2022. Data prevista no confirmada).

Promoció turística local i informació al visitant, especialitzat en venda de productes i serveis turístics (1.150 hores)^

Es tracta d'un Certificat de Professionalitat de doble titulació. El curs de Promoció turística local i atenció al visitant, especialitzat en venda de productes i serveis turístics té una durada total de 1150 hores. La part teòrica serà de 910 hores repartides dins d’un curs lectiu, organitzat d’octubre 2021 a juny 2022, en horari de 8 a 14h de dilluns a divendres de manera presencial. El mesos de juliol i agost es realitzaran 240 hores restants de pràctiques professionals a les principals entitats turístiques, per tal d’implementar els coneixements assolits i així entrar en contacte amb la realitat del sector.

En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions:

 • Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals.
 • Gestionar serveis d'informació turística i l’atenció al visitant.
 • Crear, comercialitzar i gestionar productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.
 •  Vendre serveis i productes turístics.
 •  Gestionar el departament o la unitat corresponent d’una agència de viatges o entitat equivalent, desenvolupant-ne la gestió econòmica i administrativa.

Tanmateix, el curs ofereix, de forma transversal, els continguts per adquirir un coneixement i una especialització dins del sector de l’enoturisme.

Un cop finalitzat, l’alumnat haurà adquirit la doble titulació de Certificat de Professionalitat de Nivell 3 de:

 • Promoció turística local i atenció al visitant.
 • Venda de productes i serveis turístics.

EN AQUEST ENLLAÇ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS

SOL·LICITA PLAÇA PER AL SEGÜENT CURS (2021/2022. Data prevista no confirmada).

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments (690h)^

Relació de mòduls formatius:

 • Elaboració i gestió de viatges combinats. (150 hores)
 • Gestió d'esdeveniments. (150 hores)
 • Gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques. (120 hores)
 • Anglès professional per a turisme. (90 hores)                                                       
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments. (160 hores)

**ACTUALMENT NO TENIM PREVISTA LA REALITZACIÓ D'AQUEST CURS***

Formació per a professionals del sector^

Encara que ara mateix estiguis a l'atur com a demandant d'ocupació, pots accedir a la proposta de cursos per a Professionals del sector. comença el teu reciclatge professional de la mà dels millors experts.

Coneix la oferta de cursos

Accessibilitat