Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formacions per a persones desocupades

Es tracta de formacions adreçades preferentment a persones que es troben en situació d’atur com a demandants d’ocupació; tot i que es reserven també algunes places disponibles per a persones que es troben treballant. Aquestes formacions permetran, per una banda, que persones que provenen d’un altre sector es puguin incorporar al sector enoturístic; i, per altra banda, també ofereixen la possibilitat que persones del sector puguin revisar i actualitzar el seus coneixements, formant-se amb rigor i profunditat.

S’ofereixen Certificats de Professionalitat reconeguts pel Departament de Treball i el Departament d’Educació i regulada la seva formació per el decret corresponent a cadascun d’ells.

Activitat 100% subvencionada i amb pràctiques a empresa i/o contracte laboral.

Aquestes formacions es realitzen en col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament de Treball de Catalunya.

Sommelier (740 hores)^

Curs amb Certificat de Professionalitat de Sommelier reconegut per l’Associació Catalana de Sommeliers.

Relació de mòduls formatius:

 • Degustació de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (270 hores).
 • Disseny de cartes de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (190 hores).
 • Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les ofertes (60 hores).
 • Gestió de cellers en restauració (60 hores)
 • Servei especialitzat de vins (80 hores).
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 hores).
 • Llengua estrangera professional per a serveis de restauració (90 hores).
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sommelieria (80 hores).

EN AQUEST ENLLAÇ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS

Serveis de restaurant amb especialitat enoturística i organització d'esdeveniments^

Es tracta d'un Certificat de Professionalitat de nivell 2 el qual ofereix a les persones participants un contracte laboral de 12 mesos remunerat en un restaurant del territori i formació oficial acreditada de més de 500h vinculades en el servei en restauració i amb la especialització en enoturisme, servei de vi, sommelieria i organització d'esdeveniments. És una formació 100% subvencionada gràcies al programa FPO DUAL del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Adreçat a joves entre 18 i 29 anys. La titulació mínima per a poder accedir al curs és la ESO. Qualsevol titulació superior també es considerarà com a apte per a poder-hi accedir. És requisit que les persones interessades estiguin inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

EN AQUEST ENLLAÇ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS

Venda de productes i serveis turístics (670 hores)^

Es tracta d'un Certificat de Professionalitat de nivell 3. El curs de Venda de productes i serveis turístics té una durada de 670 hores (calendari a concretar). Els dos últims mesos de la formació es realitzaran 120 hores de pràctiques professionals a les principals entitats turístiques, per tal d’implementar els coneixements assolits i així entrar en contacte amb la realitat del sector.

En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions:

 • Crear, comercialitzar i gestionar de productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.
 • Vendre serveis i productes turístics.
 • Gestionar el departament, o la unitat corresponent d’una agència de viatges o entitat equivalent, Desenvolupant-ne la gestió econòmica i administrativa
 • Oferirem continguts per adquirir un coneixement i una especialització dins del sector de l’enoturisme.

EN AQUEST ENLLAÇ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments (690h)^

Relació de mòduls formatius:

 • Elaboració i gestió de viatges combinats. (150 hores)
 • Gestió d'esdeveniments. (150 hores)
 • Gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques. (120 hores)
 • Anglès professional per a turisme. (90 hores)                                                       
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments. (160 hores)

**ACTUALMENT NO TENIM PREVISTA LA REALITZACIÓ D'AQUEST CURS***

Formació per a professionals del sector^

Encara que ara mateix estiguis a l'atur com a demandant d'ocupació, pots accedir a la proposta de cursos per a Professionals del sector. Comença el teu reciclatge professional de la mà dels millors experts.

Coneix l'oferta de cursos

Accessibilitat