Formació Ocupacional

Per a incorporar persones al sector enoturístic que provinguin d’un altre sector o del mateix que vulguin revisar i actualitzar el seus coneixements, i puguin formar-se amb rigor i profunditat impartim Certificats de Professionalitat, amb docents que estan en actiu en el mercat laboral en les temàtiques impartides. I amb més de 60 centres de pràctiques especialitzats. En el cas de persones en atur que vulguin invertir el seu temps en formar-se en una professió en creixement, aquesta és 100% subvencionada.

Inici dels cursos: Desembre 2018

Sumilleria^

Durada de la formació: 740 hores
 

Relació de mòduls formatius:

 • Degustació de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (270 hores).
 • Disseny de cartes de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents de vins (190 hores).
 • Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les ofertes (60 hores).
 • Gestió de cellers en restauració (60 hores)
 • Servei especialitzat de vins (80 hores).
 • Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (60 hores).
 • Llengua estrangera professional per a serveis de restauració (90 hores).
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sommelieria (80 hores).

Promoció turística local i informació al visitant^

Durada de la formació: 710 hores
 

Relació de mòduls formatius:

 • Informació turística. (180 hores)
 • Productes i serveis turístics locals. (180 hores)
 • Gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques. (120 hores)
 • Anglès professional per a turisme. (90 hores)                                                        
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de promoció turística local i informació al visitant. (120 hores)

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments^

Durada de la formació: 690 hores
 

Relació de mòduls formatius:

 • Elaboració i gestió de viatges combinats. (150 hores)
 • Gestió d'esdeveniments. (150 hores)
 • Gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques. (120 hores)
 • Anglès professional per a turisme. (90 hores)                                                       
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments. (160 hores)