Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Guia, informació i assistència turística

 

Amb aquest Cicle Formatiu podràs obtenir el títol oficial de Guia, informació i assistències turístiques, especialitzat en enoturisme, i podràs inserir-te professionalment en dos sectors molt interrelacionats: l’enoturisme i el turisme en general.

Aquesta formació també inclou dos mòduls especialitzats en enoturisme:

 • el de sommelier, adreçat als professionals de la restauració per adquirir, ampliar o actualitzar coneixements i que es podrà convalidar en altres formacions de Formació Professional que el continguin en el seu currículum
   
 • i el mòdul de coneixedor del vi i el cava de les DO a Catalunya, exclusiu d’aquesta formació, que et permetrà conèixer l’evolució de la viticultura al nostre país, saber diferenciar les Denominacions d’Origen (D.O) a Catalunya i la seva influència al territori, estar al dia de l’actualitat vinícola catalana, tant pel que fa a R+D com a noves propostes, reconèixer les característiques dels vins i caves catalans a partir del seu tast, entre molts altres aspectes.

A més, els alumnes podran optar al títol de Coneixedor del vi català que expedeixen les patronals del sector vitivinícola de Catalunya, ja que els continguts estan inclosos en el programa del cicle per garantir el seu assoliment

El cicle formatiu es realitza en modalitat dual. Això vol dir que es poden adquirir a 1000 hores d’experiència pràctica en centres de treball. (Si voleu més informació de la formació en modalitat dual, podeu consultar-la en aquí).

Requisits d'accés^

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • provenir d'un cicle formatiu de Grau mig de les següents famílies: Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient, i CFGS prevenció de riscos professionals.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Són equivalents al títol de batxillerat, LOGSE i LOE:

 • Curs d’orientació universitària (COU) – Pla d’estudis de 1970. Cal aportar fotocòpia PAU o bé títol de BUP i certificat oficial en el que hi consti que es va superar el COU.
 • Curs preuniversitari (PREU) – Pla d’estudis de 1953 o 1957. Cal aportar títol de Batxillerat superior i certificat acadèmic en el que hi consti que es va superar el PREU.
 • Títol de mestratge industrial.
 • Graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Títol de mestratge industrial (anterior a 1975)
 • Títol de peritatge mercantil (anterior a 1975)

Programa educatiu^

Pots consultar el programa educatiu en aquest enllaç.

Calendari de matriculació^

Preinscripció

 • Pendents que el departament d'educacio publiqui els terminis per preinscripció per al curs 2020/2021

 

Podeu ampliar aquesta informació i fer els tràmits en aquest enllaç.

Si tens algun dubte sobre qualsevol aspecte del cicle, pots sol·licitar una entrevista personal trucant al 93.169.41.02 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça mmula@vilafranca.org.