Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Sortides professionals

La persona que es gradua en aquest CFGS exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Guia local.

b) Guia acompanyant.

c) Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.

d) Personal informador turístic.

e) Cap d’oficines d’informació.

f) Personal promotor turístic.

g) Personal tècnic d’empresa de consultoria turística.

h) Agent de desenvolupament turístic local.

i) Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.

j) Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).

k) Personal encarregat de facturació en terminals de transport.

l) Personal assistent en fires, congressos i convencions.

m) Personal encarregat de serveis en esdeveniments.