Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Certificat de Professionalitat de Venda de productes i serveis turístics

Inscripcions i mòduls ^

El curs s'iniciarà el 20 de febrer 2024. Omple aquest FORMULARI per a realitzar la preinscripció. Un cop feta, ens posarem en contacte amb tu per formalitzar-la amb la documentació requerida.

Mòduls:

 • MF0266_3: Promoció i venda de serveis turístics.
  • UF0073: Productes, serveis i destinacions turístiques. (90 hores)
  • UF0078: Assessorament, venda i comercialització de productes i serveis turístics. (90 hores)
  • UF0079: Gestió de sistemes de distribució global (GDS). (40 hores)
  • UF0042: Comunicació i atenció al client en hoteleria i turisme. (30 hores)
 • MF0267_2: Processos economicoadministratius en agències de viatges. (90 hores)
 • MF0268_3: Gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques.
  • UF0077: Processos de gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques. (70 hores)
  • UF0049: Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme. (50 hores)
 • MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores)

Calendari^

Calendari teòric del curs: del 20 de febrer al 26 juliol 2024.

Calendari de pràctiques: les 120 hores de pràctiques es podran realitzar durant els mesos d'agost, setembre, octubre, novembre i desembre.

Horari: de 8:30 a 14:30h.

Modalitat: presencial.

Descripció i competències^

El curs de Venda de productes i serveis turístics té una durada de 670 hores (de les quals 120 hores són pràctiques) repartides dins d’un curs lectiu, amb les pràctiques en finalitzar la part teòrica, on es realitzaran les pràctiques professionals a les principals entitats turístiques, per tal d’implementar els coneixements assolits i així entrar en contacte amb la realitat del sector.

En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions:

 • Crear, comercialitzar i gestionar de productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.
 • Vendre serveis i productes turístics.
 • Gestionar el departament, o la unitat corresponent d’una agència de viatges o entitat equivalent, desenvolupant-ne la gestió econòmica i administrativa
 • Oferirem continguts per adquirir un coneixement i una especialització dins del sector de l’enoturisme.

Descarrega la fitxa oficial del curs.

Titulacions del curs^

Un cop finalitzat, l’alumnat haurà adquirit la titulació de Certificat de Professionalitat de Nivell 3 de:

 • HOTG0208_Venda de productes i serveis turístics.

Qui pot cursar-lo?^

Aquest curs està dirigit prioritàriament a persones Demandants d'Ocupació (DONO), però també es reservarà un 30% de les places per a persones treballadores en actiu, autònomes, o bé que estiguin en ERTO o en ERO i que tinguin interès en inserir-se professionalment en el sector del turisme o de l’enoturisme.

La titulació mínima per a poder accedir al curs és un batxillerat, COU (antic pla d’estudis) o qualsevol altre Certificat de Professionalitat de nivell 3. Qualsevol titulació superior a aquestes també es considerarà com a apte per a poder-hi accedir.

Cost del curs^

El curs està 100% subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. La participació del curs implica l’acceptació de les seves condicions i d’adquirir el compromís de finalitzar-lo.

Altres itineraris formatius i convalidacions^

A més, aquest curs permetrà a l’alumnat que tingui interès en seguir un itinerari formatiu dins del nostre Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, informació i assistència turística, convalidar unitats formatives dins del cicle.

Si així ho fes, li restarien menys hores de classe i les hores de pràctiques, que en aquest cas són remunerades, i que suposen com a mínim un ingrés de 5460€. Si l’alumne/a té interès en aquesta opció, es pot sol·licitar una tutoria d’orientació per a traçar l’itinerari més adient cap al Cicle Formatiu de Grau Superior.

Inserció laboral i sortides professionals^

Aquest curs té un 100% índex d’inserció laboral. Com a referència podem facilitar la dada de que tots els alumnes que han acabat tant el Certificat de Professionalitat com el cicle formatiu han estat inserits en el sector laboral. El període de pràctiques és un moment vital per a garantir la oportunitat d’aquesta inserció.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a de vendes en agències de viatges.
 • Cap de taulell d'agència de viatges emissora.
 • Cap del departament de reserves en qualsevol empresa turística.
 • Departaments d'enoturisme.
 • Intermediador/a turístic/a.
 • Departament de reserves o botiga en un celler.
 • Promotor/a turístic/a.
 • Departament de vendes en empreses de serveis turístics del territori.
 • Cap d'oficina d'agència de viatges emissora.
 • Coordinador/a de qualitat en agència de viatges emissora.
Accessibilitat