Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Curs de Sommelier

Descripció i objectius^

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya ha programat per al curs 2021-2022 diversos cursos 100% SUBVENCIONATS del Certificat de Professionalitat de Sommelier destinats tant per a persones treballadores en actiu, en ERTO, en ERO, autònoms com per a demandants d’ocupació.

El nostre Certificat de Professionalitat de Sommelier és l’únic que gaudeix del reconeixement de l’Associació Catalana de Sommeliers.

L’objectiu del curs és formar professionals especialitzats en el món del vi, amb una àmplia base de coneixements sobre el producte i el negoci, i la seva relació amb la gastronomia. El curs permetrà entendre el llenguatge tècnic del món del vi: enologia i tast, màrqueting, venda i promoció, sumilleria i maridatges, tot des d’una amb visió multidisciplinària. Un objectiu específic del curs és aprofundir en les habilitats comunicatives de l’alumnat, posant especial atenció en les expectatives del client, i oferint una formació integral que contempla l’anglès, incorporant així l’ús professional de llengües estrangeres en el món de la sumilleria.

Qui pot cursar-lo?^

· Preferentment està destinat a persones treballadores en actiu, o bé que estiguin en ERTO o en ERO i que tinguin interès en inserir-se professionalment en el sector del turisme o de l’enoturisme. També es considerarà persona prioritària la que estigui en situació d'atur a causa de l'ERTO o ERO.

· Autònoms.

· Es reservarà un 30% de les places a persones desocupades que es troben en situació d'atur i/o Demandants d’Ocupació (DONO).

La titulació mínima per a poder accedir al curs és un batxillerat, COU (antic pla d’estudis) o qualsevol altre Certificat de Professionalitat de nivell 3. Qualsevol titulació superior a aquestes també es considerarà com a apte per a poder-hi accedir.

En cas de no tenir la titulació requerida per a cursar-lo, i en cas que el curs no tingui suficient demanda d’alumnat que compleixi el perfil, es valorarà poder oferir les places vacants a persones sense la titulació requerida previ condició d’haver superat una prova de competència per accedir als Certificats de Professionalitat de Nivell 3. L’Escola d’Enoturisme de Catalunya es reserva el dret, únicament, de programar i realitzar aquestes proves si no s’omple el curs amb alumnat que compleixi el requisit d’entrada.

Durada i metodologia d'impartició^

El curs té una durada de 730h, de les quals 80h es realitzen en un centre de pràctiques. La part teòrica del curs s’impartirà amb metodologia mixta virtual  - presencial, realitzant al voltant d’unes 320 hores presencials per a realitzar sortides i vistes a cellers, fires, empreses i cellers, esdeveniments del sector, etc, i realitzar la part pràctica dels mòduls de tast i maridatges. La part presencial, quan no siguin sortides o visites, es realitzarà a Vilafranca del Penedès. La part virtual es farà de forma síncrona a través de plataformes audiovisuals i d’aprenentatge online.

El curs començarà el proper dimarts 2 de novembre, de dilluns a divendres de 15 a 20h i en modalitat semipresencial. Les classes lectives finalitzaran el 3 de juny 2022. Els mesos de juny i juliol es realitzaran les 80 hores de pràctiques. Per realitzar la inscripció s'ha domplir aquest FORMULARI i ens posarem en contacte amb tu perquè ens enviïs la documentació requerida i així formalitzar-la. 

Sortides professionals^

El curs de Sommelier ofereix com a sortides professionals la incorporació en el sector de la restauració com a expert en vins, maridatges gurmet i sumilleria: en cellers, en l'àrea tècnica comercial i de màrqueting (nacional o d'exportació), comunicació i consultoria; guies d'enoturisme en celler o empresa de serveis turístics; organitzacions institucionals vinculades a la producció i promoció del món del vi i la gastronomia (Denominacions d'Origen, associacions interprofessionals, consorcis...,). O en el sector de la distribució, exercint les tasques de gestor de compres, contacte amb clients professionals, organització de gestió de degustacions i esdeveniments (bars de vins, venda en línia, distribució a professionals, etc.).

Reserva la teva plaça^

Per realitzar la inscripció s'ha domplir aquest FORMULARI i ens posarem en contacte amb tu perquè ens enviïs la documentació requerida i així formalitzar-la.

Data inici: 2 novembre 2021.

Accessibilitat