Posa rumb al teu futur. Fes ja la teva preinscripció a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya

Posa rumb al teu futur. Fes ja la teva preinscripció a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya

19 de maig de 2017

 

T'interessa el sector turístic i vitivinícola? Aposta pel Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia Informació i d'Assistència Turística especialitzat en Enoturisme de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya.

Una opció formativa dins del sector vitivinícola que també abasta els coneixements necessaris per a exercitar activitats relacionades amb la promoció i la guia turística.

Per poder accedir de manera directa a aquesta formació, has de complir amb algun d'aquests requisits:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

També s'hi podrà accedir amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats hauran de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts els 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què realitzis la prova.

Finalment, com a últim pas s’ha de presentar la documentació següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. En el cas que siguis estranger, serà necessari el document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.

Us animem a tots i totes a apostar per un cicle únic a Catalunya amb un ampli itinerari formatiu teòric i pràctic que inclou 1.000 hores de pràctiques remunerades a les empreses més rellevants del sector. Així, que no esperis més i inscriu-te en una formació on podràs desenvolupar la teva activitat professional en Centres d'informació turística, DMC, empreses i Centres de Desenvolupament Local, però especialment en complexos enoturístics, cellers i destinacions locals.

Per fer la preinscripció, descarrega’t la sol.licitud a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1  i presenta-la al nostre centre o fes el tràmit per internet i presenta el comprovant signat també al nostre centre. L’adreça del nostre centre és c/Amàlia Soler, 39 (Vilafranca del Penedès). Per qualsevol dubte o informació, truca al 931694102.

L'Escola d'Enoturisme de Catalunya, aposta per tu i pel teu futur. Preinscriu-te!