La Formació Professional Dual respon a les exigències professionals del sector de l’Enoturisme a Espanya

La Formació Professional Dual respon a les exigències professionals del sector de l’Enoturisme a Espanya

14 de juny de 2017

L'Escola d’Enoturisme de Catalunya respon a la demanda de professionals del sector del vi impulsant un cicle de Grau Superior de Guia Enoturístic en modalitat de Formació Professional Dual

El sector de l’Enoturisme pot estar orgullós dels resultats obtinguts durant el 2016, proporcionant al sector 54 milions d'euros i un creixement del 21%, segons dades del nou informe de l'Associació de Ciutats del Vi (Acevin) que parla sobre visites a cellers associats a Rutes del Vi d'Espanya. Aquestes dades posicionen al turisme del vi en un sector consolidat dins de l'oferta turística espanyola.

Aquest ràpid auge de l’Enoturisme ha fet que cellers i empreses, vinculades al vi necessitin més professionals qualificats. Per aquesta raó, l'Escola d’Enoturisme de Catalunya impulsa l'oferta de formació de guies especialitzats amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia enoturístic de modalitat Dual.

La Formació Professional Dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, durant el procés formatiu dels alumnes. En aquest cas, l'Escola d’Enoturisme de Catalunya ofereix a l'alumne més de 1000 hores en experiència pràctica.

El procés educatiu dual entre escola i empresa assegura un percentatge alt d'èxit professional i inserció laboral. El Director General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament, Melcior Arcarons va afirmar la setmana passada en un acte de l'Escola Municipal del Treball(EMT) que “existeix un alt índex d'inserció laboral de les persones formades professionalment, el 50% dels quals troben feina abans dels 9 mesos després de graduar-se, i, en el cas de la formació dual l'ocupació s'incrementa el 70%”.

Són diversos els avantatges que té l’FP Dual, tant per a l'alumne com per a l'escola i l'empresa; l'alumne pot compaginar la formació al centre i a l'empresa amb un contracte o beca i desenvolupar el seu potencial professional a través de situacions reals. En el cas de l'empresa, pot disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i formar-se en els seus processos i cultura empresarial.

La Fundació Bertelsmann és l'entitat compromesa, juntament amb una part del conglomerat empresarial espanyol, en l'aplicació de l’FP Dual a Espanya. El seu projecte d'Aliança per l’FP Dual aposta per un nou sistema d'aprenentatge capaçde contribuir al fet que més joves espanyols accedeixin al mercat de treball i al fet que disminueixi l'elevada taxa de desocupació juvenil.