El continuat ritme de creixement del sector turístic imposa una acurada preparació dels professionals per afrontar nous reptes

El continuat ritme de creixement del sector turístic imposa una acurada preparació dels professionals per afrontar nous reptes

20 de juliol de 2017

 

L’informe Exceltur, sobre les perspectives turístiques del segon trimestre del 2017, indica que el PIB turístic ha registrat un creixement del 4,6%. Les previsions sobre el manteniment d'aquests ritmes de creixement en els mesos de temporada punta d'estiu, amb una estimació del 4,1% interanual, imposa el repte d'obrir una profunda reflexió en algunes destinacions sobre la idoneïtat d'un model basat principalment en una major afluència de turistes, majorment acollits i esperonats pel creixement descontrolat dels habitatges en lloguer turístic, amb una creixent contestació de la societat local i una superació de la capacitat d'acolliment de recursos i infraestructures.

En aquest marc, és més que recomanable estimular i millorar l’oferta enoturística com un element de qualitat i sostenibilitat dins de l’oferta turística. Aquesta millora passa inexcusablement per la formació de professionals del sector enoturístic per fer front a aquesta creixement demanda d’oferta turística. Una demanda que precisament a Catalunya, concretament a la Costa de Barcelona, es registra un creixement del 34,% de pernoctacions en hotels, unes dades que no han de fer més que esperonar als professionals de l’àmbit enoturístic a millorar les seves ofertes en la qualitat.

Però a més la major part del turisme estranger continua procedint en major part de països com el Regne Unit, països de nord d’Europa, asiàtics, Rússia i els EE.UU., un públic que és prou contrastat que valora les ofertes enoturístiques. Però encara hi ha una altra dada que esperona el creixement de l’enoturisme: l’augment del 13,2% del turisme rural en aquestes dades interanuals que mostra l’informe Exceltur. Una dada que mostra una tendència a l’alça per turistes que cada cop més valoren aquesta oferta rural que indiscutiblement ha d’anar lligada amb propostes enoturístiques.