Formació

La programació de l'oferta integrada de formació professional es fa des de la convicció de que la formació al llarg de la vida es un dret de les persones i que les administracions publiques han de garantir. Les característiques d'aquest servei d'ensenyament és oferir una oferta de formació professional modular, flexible de qualitat i adaptada a les demanades de població i a les necessitats generades pel sistema productiu.